Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti

Cenník uvádza sumy, ktoré si pacient hradí nad rámec zdravotnej poisťovňe.

Výkony

Eur

Sk

Posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu 15,00 451,89
Posudok o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom kurzov a školení 15,00 451,89
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom kurzov a školení 7,50 225,95
Lekársky posudok o zdravotnom stave pre osobné a atypické účely 15,00 451,89
Posudok o zdravotnom stave pred vycestovaním do cudziny 20,00 602,52
Zdravotný preukaz prac. v potravinárstve na dobu 24 mesiacov 13,00 391,64
Záver o lekárskej prehliadke žiadateľa / vodiča motorového vozidla * 20,00 602,52
Posudok o zdravotnom stave žiadateľa / držiteľa zbrojného pasu 30,00 903,78
Posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium VŠ, SŠ 10,00 301,26
Lekársky nález pre komerčné poistenie za každých začatých 30 min. 13,00 391,64
Aplikácia očkovacích látok nehradených zo zdravotného poistenia 5,00 150,63
Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta 2,00 60,25
Aplikácia očkovacích látok nekapitovaným pacientom bez dohody o posk. ZS 7,00 210,88
Administratívne potvrdenie o ošetrení u lekára 2,00 60,25
Telefonické a prednostné predpísanie liekov (nadštandardná služba) 2,00 60,25
Prednostné vypísanie tlačiva (nadštandardná služba) 10,00 301,26
Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie 5,00 150,63
Vydanie duplikátu potvrdenia, strata tlačiva PN, stornovanie PN 3,00 90,38
EKG vyšetrenie s popisom ( nehradené zo zdravotného poistenia ) 6,50 195,82
Vyšetrenie C-reaktívneho proteínu ( nehradené zo zdravotného poistenia ) 4,00 120,50
Výplach ucha jednostranne 3,00 90,38
Vystavenie PNS pre nezamestnaných a EÚ poistencov 2,00 60,25
Ošetrenie v byte pacienta mimo ordinačných hodín 11,00 331,39
Cestovné náklady motorovým vozidlom za 1 kilometer 0,50 15,00


* pre dôchodcov môže zdravotnícke zariadenie poskytnúť zľavu do výšky 50 % z poplatku
** ceny v jednotlivých ambulanciách sa odlišujú podľa nákladovosti zdravotníckeho zariadenia
*** cenník konzultovaný so Sekciou všeobecných lekárov pre dospelých RLK Prešov a Košice
**** v EUR a Sk pri konverznom kurze: 1 EUR = 30, 1260 Sk

Novinky

Oznam
Príjmame nových pacientov
Naša ambulancia príjma nových pacientov! Výbava v ambulancii patrí k nadštandardným…
10.02.09
Nadštandardné vybavenie
Spoločnosť MEDI-PARMA s.r.o. má pre svojich pacientov nadštandardné vybavenie ambulancie…
01.01.2009
Zmena priestorov
Naša ambulancia bola presťahovaná do nových priestorov v zdravotníckom centre pri Vihorlate Snina…
Autobusy
Cestovný poriadok
3:      05:42 
7:      05:29 

Kontakt

Kde nás najdete?
MEDI-PARMA s.r.o
Strojárska 607
069 01 SNINA

E-mail: info@medi-parma.sk
Tel/Fax: +421 (0)57 762 4716
Mobil: +421 (0)903 705 055